Co zrobić w przypadku śmierci bliskiej osoby w domu? 


Jeśli znaleźliście się Państwo w sytuacji, w której bliska osoba zmarła w domu, należy najpierw powiadomić lekarza rodzinnego (w godzinach pracy) lub Pogotowie Ratunkowe 112 (w nocy, podczas świąt i niedziel). Lekarz uprawniony wypisze kartę informacyjną zgonu, po czym należy powiadomić nasz Dom Pogrzebowy. Po przyjeździe naszych pracowników, ciało zostanie zabezpieczone na specjalnych noszach, a rodzinie zostaną udzielone wszelkie potrzebne informacje.

Następnie z kartą informacyjną zgonu należy udać się do lekarza pierwszego kontaktu po kartę zgonu (zalecamy skopiować ją).

Z kartą zgonu, dowodem osobistym oraz dowodem osobistym osoby zmarłej należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca, w którym nastąpił zgon. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wystawi Akt Zgonu (zalecamy poprosić o odpis lub dokupić go).

Po tych krokach można zająć się organizacją pogrzebu, odwiedzając księdza z parafii zmarłego oraz administrację cmentarza, na którym planowany jest pochówek.